Op onze leveringen zijn algemene voorwaarden van toepassing. U kunt ze aanvragen bij info@batterijtje.nl

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties mail naar info@batterijtje.nl

Een korte samenvatting uit de algemene voorwaarden;
-De batterijtjes blijven het bezit van batterijtje.nl zolang het aankoop< bedrag niet geheel is voldaan. Eventuele kosten vallen hier tevens onder.
-Batterijtje.nl kan zonder opgaaf van redenen een bestelling weigeren.
-Zolang de vorige bestelling niet is voldaan zal geen nieuwe bestelling worden geaccepteerd. Houd u rekening met 14 dagen verwerking.
-Boven de € 12,-- zal steeds betaling vooraf worden gevraagd.
-Batterijtje is niet verantwoordelijk voor gevolgschade ook niet voor schade ontstaan als gevolg van de “verwisselinstructie”.
-Het is Batterijtje.nl toegestaan een ander A-merk te leveren.